หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา บริการวิชาการ


หลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา บริการวิชาการ

  • ถ่ายโอนความรู้ทั้งแบบ Online&Onsite

  • โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ภาควิชาครุศาสตร์-(111)
  • อบรมครูนวัตกรรมการวิจัย รร.กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี

ภาควิชาครุศาสตร์ (2)
  • การวิพากษ์หลักสูตร รร.ธวีธาภิเษก

  • โครงการพัฒนาครูคืนถิ่น