ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่: เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
โทร. 034-355605
โทรสาร 034-355605
E-mail: tussatrin.k@ku.th
Facebook: Department of Teacher Education in KU

ส่งข้อความหาเรา